Załącznik nr 1a i 1b - Projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

> więcej

Załącznik nr 2g - Kosztorys nakładczy

> więcej

Załącznik nr 2h - Harmonogram procentowy płatności

> więcej

REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK

p.w. MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ul Rycerska 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

telefon: +48 44  732 37 27